Dag: 23 oktober, 2012

Ett kärt möte

Härmed inför jag en ny vana. Jag tänker viga den allra första halvtimmen på mitt dygn helt till mig själv och min mindfulness. De gånger jag har vacklat upp ur sängen lite tidigare,  tänt några ljus och ägnat en stund åt min meditation – de dagarna har fört med sig ett lugn och en närvaro […]

Läs mer