Dag: 16 april 2013

Kan du höra din egen röst?

Genom tystnad. Genom att fråga sig själv om och om – ”vad vill jag?”. Genom att söka det som gör dig glad. Genom varsamhet, vänlighet och empati mot sig själv. Då kan du höra din egen röst genom sorlet av andras stämmor.    

Läs mer