Compassion coach

Att arbeta som compassion coach innebär att du hjälper människor att hitta till ett inre genuin förhållningssätt till sig själv och sin hälsa.
Att vara snäll mot sig själv är den bästa förutsättningen för att åstadkomma förändringar till det bättre i livet. Det hjälper oss också att möta livets svårigheter med en större omsorg för oss själva.

Som compassion coach ser du till hela människan och kan ge råd i hur vi kan skapa oss glädje och motivation genom en kunskap om hur vår hjärna och kropp samspelar. Med verktyg från ACT och Compassion metoden kan du hjälpa människor att hitta balans i livet.

Utbildningen vänder sig både till dig som redan arbetar i männsikovårdande yrken och vill fördjupa din kunskap inom compassion och till dig som vill lära dig konsten att vara självsnäll.

Du får utbildning inom:
ACT – acceptance and commitment theraphy
Compassion metoden
Den självsnälla hjärnan
Yinyoga
Medveten andning
Mindfulness

Omfattning: 65 timmar

Datum:
Fredag 27/3 kl. 13.00-17.00 Lördag och söndag 28-29/3 kl. 09.00-17.00
Fred. 17/4 kl 13-17.00 Lördag och Söndag 18-19/4 kl. 09.00-17.00
Lördag och Söndag 23-24/5 kl. 0900-17.00 
Där emellan webbföreläsningar, övningar och vägledning i Facebookgrupp. Självstudier och klientarbete.

Kostnad 11 500 kr. I priset ingår ett kompendium.