Konsten att var självsnäll

Hjärnvila

I boken Konsten att vara självsnäll finns tio stycken övningar i hjärnvila. Dessa kan du även lyssna på här.

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10