Dag: 26 juni 2011

Naturupplevelse

Jag är uppvuxen i en familj som är lite av naturromantiker. Dels för att det är viktigt att ta tillvara naturen, med bären, veden, svampen och allt vi kan hitta där och ha nytta av. Dels för att min far alltid har vördat själva naturupplevelsen, nästan som en religiös upplevelse. Så länge jag minns har […]

Läs mer