Lucka 22 – du behöver din egen empati

Det finns olika nätverk i vår hjärna som aktiveras när vi känner empati, antingen vi riktar det mot andra eller oss själva. Om vi är stressade eller känner oss hotade, tappar vi ofta kontakten med det empatiska nätverket vilket gör att vi har svårt att känna värme och kärlek både till oss själva och andra.

Ibland kan vi känna oss överväldigade av andra människors problem och lidande. Om du till exempel arbetar med människor inom vården eller har någon i den närhet som ständigt behöver ditt stöd.

Empatin för andra uppstår genom att våra spegelneuroner, vilka är fantastiska nervceller i hjärnan som speglar och känner igen andra människors känslor och avsikter. De är avgörande för vår förståelse av vår omvärld. Vi speglar andra människors beteenden – inte bara kroppsspråk, utan även i andras beteende och känslor. När någon i vår närhet mår dåligt och lider, speglar vår hjärna den känslan personen upplever och det kan göra att vi har svårt att skilja på våra egna och den andres känslor. Det kan gå så långt att det sätter igång stressymptom hos oss, vilket stänger av förmågan att hantera vår egen smärta. Vid långvarig utsatthet för andras lidande kan vi tillslut känna oss empatitrötta och oförmögna att känna in andra människors plågor.

Vi kan vända empatin mot oss själva genom självmedkänsla. Genom att uppmärksamma det vi känner, tillåta känslan att få finnas där oavsett vi tycker om den eller inte och tänka en varm, tröstande och kärleksfull tanke om oss själva. Forskning har visat att det inte bara aktiverar vår empati i hjärnan, utan även vårt belöningscentrum, så vi får oxytocin och serotonin. Att varje dag öva sig i självmedkänsla under några minuter, visar att man redan efter två veckor får ett ökat välbefinnande och blir mer empatisk mot andra och sig själv. Det visade också att vi kan lättare hantera våra beroenden för att vi inte känner samma behov av att fly ifrån obehagliga känslor. Att föra in mer självsnällhet i sin vardag och öva sig i självmedkänsla är en väg till inre och yttre hälsa och ett värdefullt sätt att få mer balas i livet.

Självmedkänsla kan du öva genom exempelvis mindfulness eller genom att tänka eller säga varma saker till dig själv. T.ex ”Det är tufft nu, men jag önskar mig själv värme och trygghet” eller ”Jag vilar lite nu, för jag är rädd om mig själv.”

Facebooktwittermailby feather
Facebooktwitterrssyoutubeinstagramby feather
Taggat , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *